Subscribe Us

संकलित मूल्यमापन (द्वितीय सत्र) प्रश्नपत्रिका- 2022/23

 संकलित मूल्यमापन (द्वितीय सत्र) प्रश्नपत्रिका- 2022/23 | Samative Evaluation (Second Session) Question Paper- 2022/23    नवीन शैक्षणिक सत्रामध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याकरिता 2 चाचण्या व 2 सत्र परीक्षा घेणे अनिवार्य असतात. त्याकरिता शिक्षकांकडे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. संकलित मूल्यमापन (द्वितीय सत्र) च्या "नमुना प्रश्नपत्रिका" वर्गनिहाय व विषयनिहाय PDF स्वरूपात Download करण्यासाठी खाली दिलेल्या वर्गावर क्लिक करा..!!

🎯संकलित मूल्यमापन (द्वितीय सत्र)
🔸वर्गनिहाय प्रश्नपत्रिका Download करा.
🔸Download करिता 👇 वर्गावर क्लिक करा.

🔸 माध्यम : मराठी + सेमी

🔸 माध्यम : मराठी 

Post a Comment

0 Comments